دفارت ICT روستایی

دفاتر ICT روستایی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات استان ها بر اساس پرونده های ارسالی اداره کل فناوری اطلاعات استان اقدام به صدور پروانه ایجاد و بهره برداری دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی می نماید. خدمات قابل ارایه پستی توسط این دفاتر به عموم مردم شامل فرآیند قبول و توزیع مرسولات پستی در محدوده تعیین شده در متن قرارداد منعقده با پست استان می باشد. جزئیات خدمات قبول که توسط این دفاتر ارایه می گردد به شرح موارد ذیل می باشد:

 

  • قبول انواع پست نامه های داخله( نامه، مطبوع ،بسته کوچک و کارت پستال) در قالب سرویس های عادی، سفارشی، پیشتاز و امانات پستی داخله تا وزن 10 کیلوگرم طبق آخرین تعرفه های ابلاغی.
  • قبول مراسلات عادی و سفارشی خارجه صرفا شامل: نامه و کارت پستال
  •  فروش تمبرهای پستی جاری و یادگاری طبق آخرین تعرفه های ابلاغی.
  • ارائه خدمات پستی قراردادی به اشخاص حقیقی و حقوقی با ابلاغ تامین کننده خدمات
  •  ارائه سرویس های جدید پستی پس از کسب مجوز از مدیریت پست استان / منطقه.
  •  تخلیه مرسولات از صندوق پستی منصوبه و تحویل مراسلات وارده به رابط مبادلات پست.

 

 

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/08