دفاتر پیشخوان دولت

دفاتر پیشخوان دولت

در راستای ایجاد سهولت در دسترسی مشتریان به خدمات پستی، شرکت ملی پست ضمن ایجاد نمایندگی و عقد قرارداد با دفتر پیشخوان و ict ، نسبت به ارائه خدمات پستی اقداممی نماید از این رو مشتریان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و نمایندگی، نسبت به ارسال مرسولات خود اقدام نمایند.

 

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/08