پرسش های متداول

  • پست جواب قبول

سرویس پست جواب قبول شرکت ملی پست چیست؟

 خدمتی است که پژوهشگران، موسسات تحقیقاتی و تولیدکنندگان کالا و خدمات می توانند تا نظرات، نگرش ها، نیازها و علایق مصرف کنندگان و مشتریان کالا یا خدمات را در قالب های نظرسنجی گردآوری نمایند. ادارات پست با انعقاد قراردادی مشخص، برگشت فرم‌های نظرسنجی را بدون پرداخت کرایه پستی توسط فرستندگان تضمین می‌نمایند. مرسولات این سرویس به شکل کارت یا پاکت‌هایی در قالب مقررات پست‌نامه‌ها قبول می‌شوند که در محل نیازی به الصاق تمبر نیست، هزینه پستی در قالب قرارداد شماره....... پرداخت شده است. درج می گردد.

روش دریافت خدمت چگونه است؟

متقاضیان می توانند به ادارات مرکزی استان یا شهرستان و یا مناطق پستی مراجعه و پس از انعقاد قرارداد نسبت به دریافت خدمت اقدام نمایند.

هزینه خدمت چگونه پرداخت می شود؟

بر اساس مفاد قرارداد منعقده و در صورتی که از بانک متقاضی استفاده گردد صرفاً به ازای هر پاکت توزیع شده در صندوق شخصی متقاضی محاسبه و اخذ می گردد.

آیا توزیع پاکات پست جواب قبول صرفاً بر اساس بانک اطلاعاتی پست امکانپذیر خواهد بود؟

خیر

آیا دریافت سرویس جواب قبول با استفاده از پاکات خاصی صورت می پذیرد.

در هنگام عقد قرارداد مشخصات فنی و اطلاعات مورد نیاز به متقاضی ارایه میگردد و رعایت الزامات مربوطه توسط متقاضی الزامی است.

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25