پرسش های متداول

  • سرویس مرسولات عادی

مرسوله عادی چیست؟

به سرويسي اطلاق مي‌شود كه در قالب آن براي قبول، آماده‌سازي، رهسپاري و توزيع مرسولات هيچ شرايط ويژه‌اي وجود ندارد.

نحوه ارسال مرسولات عادی چگونه است؟

از طریق صندوق های پستی سطح معابر.

هزینه ای که می بایست برای ارسال مرسولات عادی پرداخت شود چقدر است؟

هزینه ارسال پاکات عادی بر اساس مقصد ( داخله / خارجه ) و وزن متفاوت می باشد که می بایست از نرخنامه پستی الصاق شده بر روی صنادیق پستی / مندرج در پورتال مطابق با شرایط مرسوله استخراج و معادل ارزش آن تمبر تهیه و بر روی آن الصاق نمود.

نحوه پرداخت هزینه های پستی برای ارسال مرسوله عادی چگونه است؟

الصاق تمبر  / نقش تمبر بر روی لفاف مرسولات پستی .

تمبر را از چه طریق و از کجا می توان تهیه نمود؟

با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور.

آیا می توان جهت ارسال مرسولات انبوه ( تعداد زیاد )از این سرویس استفاده نمود؟

بله ، از طریق الصاق تمبر یا انعقاد قرارداد

چه نوع مرسولاتی را می توان با استفاده از این سرویس ارسال نمود؟

مرسولات دارای لفاف پاکت و حاوی اوراق ، مجلات ، اسناد و مدارک ، بروشورهای تبلیغاتی و نظایر آن.

حداکثر وزن مجاز جهت ارسال مرسولات عادی چقدر است؟

دو کیلو گرم

حداکثر ابعاد مجاز جهت ارسال مرسولات عادی چقدر است؟

حداکثر قطع پاکت A4 / پاکاتی در ابعادی که قابلیت عبور از محفظه صندوق پستی را داشته باشند.

نحوه پیگیری مرسولات عادی چگونه است؟

این سرویس به جهت عدم تخصیص بارکد پستی فاقد امکان رهگیری می باشد.

به چه مقاصدی امکان ارسال مرسولات عادی امکان پذیر است؟

به تمامی نقاط داخلی و کلیه کشورهای خارجی که شرکت پست مبادله پستی با آنها انجام می دهد.

مدت زمان سیر توزیع مرسولات عادی چقدر است؟

توزیع این مرسولات به صورت عادی و بدون اولویت صورت می پذیرد.

آیا مرسولات پستی عادی را نیز می توان از طریق باجه های پستی ارسال نمود؟

خیر ، ارسال مرسولات عادی فقط از طریق صندوق های پستی امکان پذیر می باشد.

سرنوشت مرسولات عادی که امکان توزیع آن میسر نمی شود چگونه است؟

به نشانی فرستنده مندرج بر روی پاکت عودت می گردند.

در صورت کسر مبلغ تمبرهای الصاقی بر روی پاکات چه رفتاری با آن صورت می پذیرد؟

ضمن درج علت (کسر تمبر ) بر روی مرسوله به فرستنده عودت شده و ارسال نمی گردد.

برای انجام تبلیغات گسترده با استفاده از سرویس عادی چگونه می توان اقدام نمود؟

از طریق انعقاد قرارداد مجزا

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25