پرسش های متداول

  • ارایه تمبر شخصی

تمبرشخصی چیست و چه تفاوتی با تمبریادبود دارد؟

تمبرهایی با استفاده تصاویر شخصی افراد در کنار آرم شرکت پست  و بر روی کاغذ مخصوص تمبر بمنظور ثبت خاطرات شخصی چاپ می گرددو تحویل متقاضی می شود.در صورتیکه تمبرهای یادبود برای مناسبت های ملی ، مذهبی، ثبت وقایع تاریخی و... پس از تصویب شورای تمبر چاپ و با تیراژ معین با اهداف و کلکسیونری، مجموعه داری و مصارف پستی مورد استفاده قرار می گیرد.

چگونه میتوانم برای خودم تمبر شخصی سفارش بدم؟

با مراجعه به واحدهای پستی منتخب و ارائه تصویر مربوطه و یا بصورت الکترونیکی از طریق پرتال شرکت ملی پست چاپ و تحویل مشتری می گردد

آیا تمبر شخصی خودم را میتوانم برروی پاکت نامه ارسالی خودم بچسبانم؟

بله، به میزان مبلغ مندرج بر روی هر قطعه تمبر شخصی میتوان بعنوان کرایه پستی بر روی مرسولات عادی استفاده نمود.

آیا از همه تصاویر و موضوعات میتوان تمبر شخصی تهیه کرد ؟

خیر، با توجه به اینکه این تمبر ها دارای جنبه شخصی می باشند لذا می بایستی از ارائه موضوعات و تصاویر مرتبط با تمبرهای یادبود( مناسبتهای ملی،مذهبی، مشاهیرو ...) و تصاویر مغایر با شئونات اسلامی خودداری گردد. ضمناً تمبرهای شخصی پس از تایید نمایندگان شرکت پست قابلیت چاپ خواهند داشت

هزینه لازم برای سفارش یک برگ تمبر شخصی چقدر است ؟

در حال حاضر هزینه تمبر شخصی در ابعاد کاغذ A4  به مبلغ 364.000 ریال و  A5 به مبلغ 200.200 ریال چاپ می شوند و براساس نرخ مصوبه سازمان تنظیم و مقررات متغییر می باشد

آیا تمبر شخصی همان تمبر اختصاصی است ؟

 خیر، تمبر شخصی با استفاده از تصاویر شخصی افراد چاپ می شود و جنبه شخصی دارند ولی تمبرهای اختصاصی با استفاده از تصاویر آرم و لوگوی سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی چاپ می گردد که جنبه حقوقی و تبلیغاتی دارند.

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25