دریافت اپلیکیشن پستخونه

دریافت اپلیکیشن پستخونه

با نصب اپلیکیشن پستخونه روگوشی‌های هوشمندتان، می‌توانید سفارشات پستی خودتان را ثبت کنید و با دریافت کد پیگیری موقت به نزدیکترین باجه پستی مراجعه و مرسوله خودتان را ارسال نمایید. در این صورت دیگر لازم نیست منتظر مراحل اداری شوید. پستخونه یک بخش دیگر هم دارد به عنوان میزخدمت، که شما می توانید بدون نیاز به مراجعه به پست از طریق میزخدمت، از سرویسهای پستی و نرخ آنها مطلع شوید، مرسولات خودتان را رهگیری نمایید، کدپستی را دریافت کنید، آدرس دفاتر پستی را در اختیار داشته باشید و نزدیکترین دفتر به محل خودتان را پیدا کنید، شکایت‌ها و پیشنهادهای خودتان را مطرح کنید و بسیاری کارهای دیگر ... با نصب پستخونه ضمن اینکه یک دفتر پستی در موبایلمان داریم، ترافیک رو کمتر می‌کنیم، در وقتمان صرفه جویی می‌کنیم و به محیط زیستمان کمک می‌کنیم.

دریافت اپلیکیشن پستخونه